Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.59/Dda/Tahun 1970

Produk HukumTentangStatus
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.59/Dda/Tahun 1970Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas TanahN/A


Bahwa dalam usaha untuk peningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat luas serta penyederhanaan tata cara pemindahan hak atas tanah, maka dipandang perlu untuk mengubah peraturan tentang perizinan pemindahan hak atas tanah yang hingga kini masih berlaku;

Walaupun demikian atas dasar pertimbangan-pertimbangan khusus, maka untuk keperluan pemindahan hak-hak tertentu atas tanah masih tetap diperlukan adanya peraturan perizinan sebagai yang berlaku sekarang ini.

Related

-